Table './imdb_sub/subtitles' is marked as crashed and should be repairedTable './imdb_sub/subtitles' is marked as crashed and should be repaired SubDL - زیرنویس فارسی Swades 2004

زیرنویس فارسی Swades 2004

Poster

Swades 2004

درام | 195 دقیقه | India ساخت
امتیاز: 8.3/10 از تعداد رای 67,623 نفر IMDb Rate
یک دانشمند هندی موفق بعد از مدت ها به روستای خودش در هند باز می گردد تا دایه اش را با خود به آمریکا ببرد، و در این بین به ریشه ی واقعی خودش پی می برد.

زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود